Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmandundervisning - Uge 12

PÅSKEDAG – Livets fest! Graven var tom, Jesus er stået op af graven!

1.   Begynd med at sige trosbekendelsen og fadervor højt for dig selv

2.  ”Nedfaret til Dødsriget”
Det har du lige sagt i trosbekendelsen om Jesus – at han efter korsfæstelsen langfredag er ”nedfaret til Dødsriget” og er der til Påskemorgen. Her er et billede fra Viborg Domkirke af Jesus i dødsriget. Han prædiker for alle de døde. De to forreste er Adam og Eva:

Hvorfor rækker Jesus armene ud? Hvad er det han vil?
Du kan evt. få hjælp til svaret i dette link: https://www.smk.dk/highlight/kristus-i-de-doedes-rige-1891-94/
3.  Livets fest – Påskedag
De fire evangelier om Jesus – Matthæus, Markus, Lukas og Johannes – er forskellige og fortæller ikke helt det samme. Men to beretninger har de med alle fire: Jesu død på korset langfredag og Jesu opstandelse fra graven påskedag. Det er det allervigtigste for dem alle fire.

Her er den ældste og korteste af evangeliernes fortælling om opstandelsen. Det er Markus kapitel 16 vers 1-8:
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?«Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor.Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

a.  Hvad forestiller billedet?
b.  Var der nogen, der direkte så Jesus opstå af graven?
c.  Hvorfor tror du, at kvinderne blev bange?
4.  Påskeæg og påskeliljer
 
 
 
 
 
 
 
Både påskeæg og påskeliljer er symboler på opstandelsen – livets sejr over døden
Spørgsmål:
Hvordan kan påskeæg og påskeliljer være symboler på livets sejr over døden???
5.  Sæt dig godt til rette. Tøm hovedet for tanker og lyt til påskesalmen ”Påskeblomst, hvad vil du her?” – måske den mest kendte af alle danske påskesalmer – sæt gerne fuld knald på:

Glædelig påske til dig og din familie!