Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmandundervisning - Uge 11

Kære konfirmander.
I sidste uge handlede undervisningen om, hvad Jesus og disciplene, han lærlinge, foretog sig Skærtorsdag aften. Jesus indstiftede nadveren. Det vil sige, han tog brødet og vinen, da de var ved at være færdige med at spise, takkede, gav dem lidt af begge dele og sagde, at hver gang de spiste sammen i fremtiden, skulle de huske på ham. Og det han havde sagt og gjort. De ville så også få tilgivelse for alt det, havde gjort forkert. Og på den måde blive styrket fællesskabet med Jesus og med hinanden. Svaret på de tre spørgsmål til sidste uge er altså:
1.  Nadveren er et mindemåltid.
2.  I nadveren giver Jesus os også tilgivelse.
3.  Nadveren minder os også om det fællesskab, vi har med Jesus og med hinanden.

Og nu er vi så klar til at lægge den tredje brik i Påskens brogede puslespil: Langfredag. I denne uge skal det handle om, hvad der med skete med Jesus og disciplene fra Skærtorsdag aften til Langfredag eftermiddag ved 15-tiden.
Hør nu først en af de allermest berømte Påskesalmer sunget af Danmarks Radios Pigekor og Nabiha. ”Hil dig, frelser og forsoner.”

Fra Jesus indstifter nadveren Skærtorsdag aften, til han dør på korset Langfredag eftermiddag, sker der følgende:

1.  Jesus går ud i Gethsemane have og beder til Gud sammen med sine disciple, undtagen Judas.

2.  Judas, forråder Jesus.

3,  Jesus bliver taget til fange og ført til forhør hos de jødiske religiøse ledere. Ypperstepræsten og de skriftkloge og
farisæerne.

4.  Lederne overgiver Jesus til den øverstkommanderende leder af den romerske besættelsesmagt i Israel, Pontius Pilatus. Ham du kender fra trosbekendelsen. Han forhører Jesus, men finder ham ikke skyldig i noget. Så Pilatus overgiver Jesus til den jødiske konge, Herodes.

5.  Så forhører Herodes Jesus, men finder ham heller ikke skyldig i noget, men sender ham tilbage til Pilatus.

6,  Pilatus snakker igen med Jesus, men finder ham stadig ikke skyldig i noget.

7.  Så lader Pilatus den store folkemængde på pladsen uden for sit tilholdssted bestemme, om de vil have Jesus eller en oprører, der havde slået en romersk soldat ihjel, frigivet. Og folket vælger at få Barabbas, som han hed, frigivet.

8.  Jesus bliv herefter spottet og hånet, pint og pisket og plaget, og ført ud til korsfæstelse på Golgata, et lidt højtliggende henrettelsessted uden for Jerusalem. Han bar selv sit kors. Som et symbol på, at han er Guds Lam, på vej til at blive slagtet for at befri os mennesker for alt, hvad vi har gjort og kommer til at gøre forkert.

9.  Judas begår selvmord, i fortrydelse over at have forrådt Jesus for 30 sølvpenge.

10. Jesu discipel, Peter, fornægter Jesus hele tre gange. Og alle hans tilbageværende disciple, undtagen én, Johannes, flygter fra ham.

11. Jesus bliver korsfæstet kl. 9 om formiddagen og dør efter 6 timer kl. 15 om eftermiddagen.

12. Tre timer før Jesus dør, bliver der solformørkelse til han udånder. Og da han dør sker der jordskælv. Og nogle døde står op af deres grave.

13. Jesus bliver begravet.

Hør nu et stykke musik af den tyske komponist Richard Strauss, der passer helt fantastisk til hele det drama, der udspiller sig omkring Jesu sidste timer og hans død. 

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra.

Mens Jesu hang på kortset, sagde han nogle meget omtalte ord:

1.  Han bad for sine bødler: "Fader, tilgiv dem,
for de ved ikke, hvad de gør."

2.  Han sagde til den ene af de to røvere, der var blev korsfæstet sammen med ham:
"Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.”

3.  Han sagde til sin mor, Maria, og sin discipel, Johannes, der stod neden for hans kors:
"Kvinde, dér er din søn. Dér er din mor."

4.  Han råbte til Gud: "Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"

5.  Han sagde til de omkringstående: ”Jeg tørster.”

6.  Han sagde, sikkert både til Gud og til de omkringstående: ”Det er fuldbragt.”

7.  Han sagde til Gud: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.” Du kan sikkert huske, at de ord også var svaret på et af spørgsmålene til den uge, hvor du skulle se en Jesus-film.

Spørgsmålene til denne uge er:

1) Hvorfor forråder Judas Jesus?

2) Hvorfor fornægter Peter Jesus?

3) Hvad er forskellen på at forråde og at fornægte?

4) Hvad mener Jesus med at sige: ”Det er fuldbragt?”

5) Hvad betyder det, at Jesus siger til Gud: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd?”

6) Hvad betyder det for os mennesker, at Jesus døde på korset?

Du kan nu sige trosbekendelsen og synge det lille vers, vi plejede at have lige efter den.

Om lidt skal du gå til ”Konfirmandcentret og videre til  Langfredag, klik her: Langfredag (konfirmandcenter.dk) - Følg instruktionerne på skærmen. På et tidspunkt kommer du til siden: ”Klik på den opgave, du helst vil have”, hvis du her vælger ”Gå en tur”, skal du IKKE sende sms, men mail i stedet for til den præst, du går til forberedelse hos. Og lige meget, hvad du ellers vælger på siden: ”Meditationsvalg”, så klik også på meditationen for ”Øjet”.

Rigtig god arbejdslyst!

Bonus: Hvis du vil se film om Påskens dramatiske begivenheder med Jesus og hans disciple, så kan du se Franco Zeffirellis film: ”Jesus af Nazareth” på youtube på engelsk. Fra og med 4.49 til og med 5.53 henne i filmen. Og hvis du gør det, husk så endelig også at se filmen færdig i næste uge, hvor det handler om Påskens store glæde: Jesu opstandelse fra de døde.