Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmandundervisning - Uge 10

Kære konfirmander.
Påskeugen er som en dramatisk symfoni i fire satser. For fem sanser. Der er noget for både øjne og ører, smags-, lugte- og følesansen. Symfoni betyder samklang, og alle fire dages begivenheder hænger nøje sammen. Som et puslespil. Hvor ingen brik må mangle, hvis det skal kunne lægges færdigt. Alt er i spil.
I sidste uge lagde vi sammen den første brik i puslespillet. Palmesøndag. I denne uge handler det om Skærtorsdag, hvor Jesus spiste sit sidste aftensmåltid med sine disciple inden han døde. Nadveren er et af de to sakramenter, altså hellige handlinger, vi har i gudstjenesten. Under normale omstændigheder altså. Og det er jo ikke gudstjenester, som vi plejer at holde dem, vi har for tiden. Den anden hellige handling er dåben. Vi holder dåb og nadver, fordi Jesus selv har befalet os, at vi skal døbe og spise sammen. Og sammenhængen mellem dåben og nadveren er, at når vi bliver døbt, giver Jesus os et ubrydeligt løfte i dåbsgave. Et løfte om evigt fællesskab med ham: ”Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”, lover han. Og i nadveren bliver det fællesskab meget konkret. Det får krop, kunne vi sige. Fordi i nadveren giver Jesus os jo sig selv. I sit hellige legeme og blod. Det har Grundtvig skrevet en flot salme om. Den kommer her:
Skærtorsdag.

466 - Vor Herres Jesu mindefest
Lyt til melodien her  (husk lyd):

Vor Herres Jesu mindefest
den højtid er, som glæder bedst;
thi hvor han kommes ret i hu,
lyslevende han er endnu.
6.  Kun hvo som elsker, kender Gud
og dig, hans hjertes sendebud,
hans Ord, hans billed og hans Søn,
hans jævnlige i lys og løn.

2. Vær, Jesus, da mit liv, min lyst,
den skjulte perle i mit bryst!
Vær du min trøst, vær du min fred,
vær du mit lys, min salighed!

7.  Som Faderen, så ærer dig
hvert englekor i Himmerig,
og som du elskes her på jord,
af støv opelskes englekor.

3.  Et lys, som aldrig bliver slukt,
en blomst, som altid sætter frugt,
en videnskab, som Gud kun ved,
er livet i din kærlighed.

8.  Så bryd da ud i fryderåb,
du gamle tro, du unge håb!
og du, som ej af alder ved,
du evig glade kærlighed!

4.  Den hilser mildt som morgenrød,
den brænder klart som solens glød,
den døber støv med glædens dåb,
den føder herlighedens håb.

9.  I Jesu navn syng Jesu pris
i ørken og i Paradis,
alt, hvad som tunge har og røst,
alt, hvad som hjerte har i bryst!

5.  Den føder hjertens kærlighed
til dig, som for os døden led,
den føder kundskab evig sand
om livets lys og livets land.

10. Halleluja for Herrens bord,
i Himlen hist, og her på jord!
Halleluja! stig op, stig ned
for Jesus, i al evighed!


N.F.S. Grundtvig 1843 og 1845.

 

Lige inden præsten, almindeligvis, men sådan er det jo ikke lige for tiden, deler Jesu legeme og blod ud til nadvergæsterne, siger hun eller han instiftelsesordene:
”Vor Herre Jesus Kristus tog, i den nat da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: ”Tag dette og spis det; det er mit legeme, der gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.”
Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede gav dem den og sagde: ”Drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse”.
Hvis vi ganske kort skal sammenfatte, hvad nadveren handler om, så kan det gøres med svarene på følgende tre spørgsmål:
1) Hvad slags måltid er nadveren? Nadveren er et ______________  (Se salmen).

2) Hvad får vi af Jesus i nadveren ud over hans legeme og blod? Jesus giver os også sin _____________ (Se salmen og indstiftelsesordene).

3) Vi går ikke til alters alene, for nadveren skal også minde os om vores _____________ med Jesus og med hinanden. (Se indstiftelsesordene).  

Svarene sender du til den præst du går til forberedelse hos, dvs.  Mogens =moda@km.dk,  Kaj =kb@km.dk , Karen-Marie=kmwo@km.dk
Læs og lyt til salme 477 - Som korn fra mange marker

Du skal nu sige Trosbekendelsen.

Herefter fortsætter du med nedenstående opgaver fra konfirmandcenteret og følger instruktionerne på skærmen.
Klik her for at komme til Konfirmandcentrets Skærtorsdagsmateriale.