Jyllinge Kirkegård og kirke, søger medarbejder til fortrinsvis vedligeholdelse af kirkegårdens områder, men også til mindre vedligeholdelsesopgaver på kirkens bygninger og inventar.

Vi forventer :

  • Primære funktion er som gravermedhjælper, hvorfor vi forestiller os at du er uddannet eller tillært gartner, eller har et godt kendskab og erfaring, og ikke mindst flair for vedligeholdelse af grønne arealer, gerne fra andre kirkegårde, kendskab til mindre maskiner, samt fortrolig med alm håndværksmæssigt værktøj.
  • Du skal i samarbejde med graveren og den anden faste gravermedhjælper, tilrettelægge og planlægge opgaver, og du skal kunne arbejde selvstændigt og omhyggeligt og have en god praktisk sans.
  • Som hovedopgaver kan nævnes, gravstedsvedligeholdelse- og anlæg, hækklipning, græsslåning, løvsugning og granlægning.
  • I forbindelse med arbejde på kirkegården skal du kunne møde de besøgende med empati og have en god situationsfornemmelse.
  • Deltagelse eller vikariat for graveren ved begravelser og urnenedsættelser kan forekomme.

Vi kan tilbyde :

  • For den rette en fast stilling på fuld tid.
  • Samarbejde med kirkegårdens graver og  1 gravermedhjælper.
  • En kirkegård under stadig udvikling på ca 14000 kvm, samt udenomsarealer på ca 12000 kvm.
  • Et sogn i vækst : https://sogn.dk/jyllinge/fakta-om-sognet/
  • En ofte travl hverdag med flere bolde i luften.

Aflønning sker på timebasis og efter gældende overenskomst for gravermedhjælpere  https://www.folkekirkenspersonale.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/overenskomster/Overenskomst_for_gravermedhjaelpere_2018_inkl._bilag_tryk.pdf

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Carsten Gelardi, cabg@km.dk tlf : 2310 6874, eller kontaktperson Freddy Lund Petersen, flp1002@gmail.com , tlf 4029 6061

Interesserede kan sende ansøgning med relevante bilag til Jyllinge Sogns menighedsråd på e-mail Jyllinge.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 2. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes påbegyndt i uge 7 2020.

Ansættelse pr. 1. marts 2020 eller før.