Urnehaven

Urnehaven består af felter, som er delt op i fire urnegravsteder.

Hvert gravsted har plads til to urner og en flad natursten til inskrip-tioner. Der er faste regler for beplantning og gravsten.

Beplantning og vedligeholdelse varetages af kirkegårdens personale. Dette betales ved erhver-velsen med et engangs-beløb for hele frednings-perioden. Jvf. "Takster" til højre på siden.  

Urnegravsteder

I 2005 blev der, på grund af efterspørgsel, anlagt nogle nye urnegravsteder på kirkegårdens Nord-østlige del. Urnegravstederne er i størrelsen 1 x 1 meter. Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv eller også aftale vedligeholdelse med graveren. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster. Betaling, se "Takster" til højre her på siden.

Fællesgravene for urner og kiste (De ukendtes grav)

Der findes 2 fællesgrave - en til urner og en til kister. En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnen/kistens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.

Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Se til højre i "Takster".

Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat foran krucifikset.

Der gøres opmærksom på, at kirkens forsikringer ikke dækker evt. hærværk m.v. på gravsteder og beplantning.