På Jyllinge kirkegård er der flere forskellige typer gravsteder at vælge imellem: 

Traditionelle kistegravsteder.

Gravstederne er udlagt med 1 - 4 pladser pr. gravsted. Der kan også nedsættes urner i disse grave.Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv. Man kan også aftale vedligeholdelse med graveren. Det samme gælder grandækning og/eller plantning af sommerblomster. Betaling, se Takster.

Kistegrav med sten i plæne (kiste-fællesgrav med sten).

Her dækkes graven af et græstæppe hvorpå der skal lægges en natursten med plan overflade i formatet 40 x 40 cm.Græstæppet må ikke beplantes, men afskårne blomster kan sættes i en dertil indrettetv ase. (udgiften til vasen afholdes af gravstedsejeren). Der betales et engangsbeløb fastsat af stiftsøvrigheden jf. Takster.

Fællesgravene for urner og kiste

Der findes 2 fællesgrave - en til urner og en til kister. En nedsættelse i disse fællesgrave er anonym, dvs. der sættes ingen gravsten, og det præcise sted for urnen/kistens placering udpeges ikke. De efterladte underrettes, når en urne er nedsat i Fællesgraven.

Ved nedsættelse i fællesgravene, skal der betales et nærmere fastsat beløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden.

Fællesgravene må ikke beplantes på nogen måde, og afskårne blomster bedes lagt/sat foran krucifikset.