Søndag d. 26. maj 2019, kl. 10:00

I år kommer sommerfesten til at finde sted fredag 24. og søndag 26. maj. Vi er i skrivende stund ikke nået så langt med programmet, at vi kan løfte sløret for, hvem der bliver ”før- grundlovsdags-taler” søndag efter gudstjenesten, men vi kan glæde os til at høre og vort "gamle" bysbarn Isabel Schwartzbach igen. Isabel, som er aktuel på Det Ny Teater i Phantom of the Opera og i Hedeland Roskilde i Sound of Music, kommer og underholder med sommersang søndag formiddag.

Programmet for fredag aften er klart: Kulturskolens rytmiske bands spiller i præstegårdshaven kl. 18.00 og man kan glæde sig til gensyn med Six Foot Stompers, som spiller jazz i Laden fra 20 til 22. Søndagen indledes med friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven kl. 10.00. Vi håber, at Roskilde Stifts Tårnblæserlaug også i år vil spille ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der så mulighed for at holde ”frokost i det grønne”. Hellig Kors Kirkens Venner står for forplejningen. Undervejs er der mulighed for at købe lodder i det traditionelle lotteri. Alle indtægter ved sommerfesten går til Hellig Kors Kirkens Venners arbejde.