×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Tirsdag d. 14. maj 2019, Kl. 19:00 til kl. 22:00

Ordinært menighedsrådsmøde. Mødet er offentligt.
Dagsorden

Kl. 19.00 Vi indleder med samtale omkring emnet "Er kristendom en religion eller en kultur eller begge dele".

Kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
1. Dagsorden
2. Referat fra sidste møde (9.4.2019)
3. Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 (bilag)
4. Budget 2020 (bilag)
5. Meddelelser
a) Formanden: (BR)
b) Kirkeværgen: (ASN)
c) Kontaktpersonen: (FLP)
d) Det stående Udvalg: (KK)
e) Økonomi- & Forretningsudvalget: (BR)
f) Gudstjenesteudvalget (KB)
g) Menighedsplejeudvalget (KB)
h) PR- og Kommunikationsudvalg KB)
i) Møde- & foredragsudvalget (KMW)
j) Musikudvalget m.m. (MD):
k) Børne- & ungdomsudvalget (KMW)
l) Kirkegårdsudvalg (ASN):
m) Hellig Kors Kirkens Venner (GB)
n) Øvrige udvalg: Kirkeblads-, Studiekreds-, Fest-, og Indsamlingsudvalg
o) Andre:
6. Næste møde (11. juni 2019)
7. Eventuelt

Sted
Jyllinge Præstegård, konfirmandstuen, Bygaden 23, 4040 Jyllinge