Velkommen til fredagens arbejde!

 

God arbejdslyst med opgaverne.

Kristi Himmelfart

Da Jesus var opstået fra de døde var han 40 dage på jorden sammen med sine disciple, hvor han fortalte dem, at han skulle forlade dem igen, men de ville få kraft til at fortsætte hans arbejde og fortælle menneskesker om ham og om Gud og næstekærlighed og tilgivelse. Derfor er der 40 dage fra påske til Kristi Himmelfart. Her kan I læse, hvad der skete:
Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.« Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.
Lukasevangeliet 24,46-53

Her er en fremstilling af Kristi Himmelfart som er på prædikestolen i Jyllinge Kirke. Læg mærke til at der er gyldne aftryk der, hvor Jesus har ”sat af”. Nej – det er ikke, fordi han har stillet træskoene!
- Hvad tror du – det skal symbolisere? Tænk lidt over det.
- Hvordan er de spor, Jesus har sat i verden? Hvilken slags spor vil du selv gerne sætte til dine efterkommere.
Disciplene sidder og kigger op mod, at han farer til himmels.
- Hvordan er deres ansigtsudtryk?
- Prøv at forestille dig, hvad de tænker, nu hvor han forlader dem én gang til!
I Mattæusevangeliets udgave af Himmelfarten giver Jesus disciplene en opgave: det, de skal fortsætte med at gøre, når han er væk. Han siger:

Det bliver læst i kirken meget tit ved gudstjenesten. Det er én af nedenstående tre svar – hvilket
A. Nadver?                       B. Jul?                                C. Dåb?
Svaret kan du se længere nede på siden lige før dagens bogstav-opgave.

 

Pinse

Først skal vi høre vores allermest kendte pinsesalme:
 

Det er nr. 290 i salmebogen .Teksten finder du her:.
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/290
Så skal du læse pinsefortællingen.
Den står faktisk ikke i et af evangelierne, fordi nu er Jesus jo ikke på jorden mere. Så den står i det første af de skrifter i det nye testamente, der handler om hvad der skete senere. Dette skrift handler om, hvad disciplene – der efter Kr. Himmelfart blive kaldt ”apostle”, hvilket betyder ”udsending” – gjorde. Derfor hedder skriftet selvfølgelig Apostlenes Gerninger:
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.
I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.«

Apostlenes Gerninger 2.1-11

Der er en ordentlig opremsning af forskellige folkegrupper. Jerusalem var en multikulturel og multireligiøs storby, hvor der blev talt mange sprog og dyrket Gud på mange forskellige måder. Så folk er forbløffede over, at disciplene pludselig har fået evne til at gøre sig forståelige på mange sprog og til alle forskellige slags mennesker.

 
I dette billede samles de to vigtigste symboler for pinse og helligånd
- Duen: Hvad bruger vi i dag duen som symbol på?   
Tænk dig om et øjeblik, før du læser videre. Skriv dit forslag ned på papir!
Ja, det er rigtigt: Kærlighed, fred, blidhed. – alle tre dele er noget, som Helligånden skaber i os!
- Flammerne: Du læste i fortællingen, at der ligesom satte sig en ild på disciplenes hoveder
Hvad forbinder vi ild med? – 
Tænk dig om et øjeblik, før du går videre. Skriv dit forslag ned på papir!
Der er tre hovedbetydninger, der alle har med Helligånden at gøre:
Energi – Helligånden giver disciplene kraft – energi – til at tage en opgave på sig, som er helt umulig, men som lykkes alligevel: at nå ud i hele den kendte verden og fortælle om Jesus – selvom de måtte gå til fods. Helligånden er Guds energi. Også til os!
Engagement – Man kan sige, at en eller anden ”brænder for” noget. At brænde, at være optændt af en ild – er at være engageret, at ville noget og sætte sig ind for det. Det er også en gave fra Helligånden – hvis det ellers er noget godt, vi brænder for
Kommunikation: Disciplene kan gøre sig forståelige for alle. De kan skabe fællesskab med alle mennesker. Helligånden skaber fællesskab – ild er varme, fællesskabets varme, jf., at det at samles om et bål, skaber både varme og fællesskab.
Her er en opsummering af det med pinsen:

 

Og husk så lige at øve dig på trosbekendelsen og fadervor også i de kommende dage!
Her er svaret på spørgsmålet oven for om hvornår teksten bliver læst: Det er C – dåb. Teksten kaldes for dåbsbefalingen, og den læses ved hver dåb i kirken.
 

Dagens opgave

Hver dag i ugen har du fået en lille opgave. Det får du også i dag.
Oven for er der tre ting, som Helligåndens ild forbindes med. De to første begynder med det samme bogstav – Hvilket?
Når du har gættet det, tager du de 4 bogstaver fra de 4 foregående dage og sætter dem sammen til et ord! Derefter klikker du på svarformularen nedenfor og skriver dit svar og navn, klasse, mobil og evt. e-mail.

Alle skal sende, og vi trækker lod om 10 påskeæg blandt dem, der har svaret rigtigt
Du er naturligvis velkommen til at gå tilbage og genlæse opgaverne, se film og andre klip og arbejde med det, du evt. ikke har nået endnu.
På gensyn efter sommerferien. Alle konfirmander bliver indkaldt til et par arrangementer efter ferien, og der bliver også generalprøve for hvert hold! Vi ses!
Mogens, Karen-Marie og Kaj

Klik på billedet for at komme til svarformularen